Obowiązek informacyjny dla klientów.


Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Sangaris Sp. z o.o. spółka komandytowa. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.


Przetwarzanie danych osobowych.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania ze strony sangaris.com. Są to przede wszystkim dane w postaci adresu e-mail, który podajesz w ramach formularza kontaktowego, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po tej stronie w tzw. plikach cookies. Dane te nie są gromadzone ani też przetwarzane przez Sangaris Sp. z o.o. spółka komandytowa. Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania ze strony i w każdej chwili można dokonać zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki.


Administrator danych osobowych.


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:


Sangaris Sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Podchorążych 46/3

68-200 ŻARY

e-mail: sangaris@sangaris.com

telefon: 880804310; 603246287


Twoje prawa.


Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wynikających z przepisów prawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.


Zarządzanie ustawieniami przeglądarki.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies uzyskasz na stronie producenta przeglądrki internetowej, z której korzystasz.


Wyrażam zgodę.

Kontrwywiad gospodarczy - sangaris

Przejdź do treści

Art 55 Kodeksu cywilnego definiuje, że:


„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.”

Dzisiaj nikogo nie dziwią na terenie przedsiębiorstw pracownicy agencji ochrony dbający o bezpieczeństwo naszych maszyn, pojazdów, nieruchomości, wyposażenia, surowców czy produktów. Ale w dobie społeczeństwa informacyjnego zapominamy, albo staramy się zaoszczędzić na ochronie niematerialnych składników naszego przedsiębiorstwa.


W krajach wysokorozwiniętych szacuje się, że składniki fizyczne stanowią jedynie mniej niż połowę wartości przedsiębiorstwa. Dlatego wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, nasileniem konkurencji i rosnącym stopniem komplikowania się relacji biznesowych, niezbędnym staje się zabezpieczenie firm przed umyślnymi bądź przypadkowymi działaniami jej pracowników lub osób trzecich mającymi na celu ujawnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Nieodosobnione są przypadki nielojalności pracowników wobec pracodawców, których działania doprowadziły do strat materialnych np. finansowych, zmniejszenia udziałów w rynku czy utraty kluczowych klientów.


Dlatego widząc niszę na rynku lokalnym proponujemy naszym Klientom usługi doradcze w zakresie ochrony tajemnic istotnych dla funkcjonowania firmy.


Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:


„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Aby zapobiec ujawnieniu informacji mogących mieć negatywny wpływ na bilans ekonomiczny lub funkcjonowanie Państwa firmy oferujemy usługi polegające m.in. na szkoleniu indywidualnym i grupowym z zakresu ochrony istotnych informacji biznesowych, sporządzanie analiz zagrożeń, a także pomoc w wyborze najodpowiedniejszych narzędzi w tym zakresie. Oferta i zakres usług dopasowywany jest indywidualnie do każdego podmiotu, a wiedzę w tym zakresie przekazują osoby o niebanalnym doświadczeniu.

Ponadto świadczymy usługi prawne z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa przez pracownika. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt. 5 kodeksu pracy „Pracownik jest obowiązany (…) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach”, natomiast art 23 przytoczonej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że za ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa na szkodę pracodawcy pracownik podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 2.


Nasza działalność oparta jest na profesjonalizmie i indywidualnym podejściu do naszych Klientów, których traktujemy jak partnerów, a w naszych kontaktach hołdujemy zasadzie dyskrecji i bezpieczeństwa.

regulamin
Wróć do spisu treści