Kancelaria radcy prawnego - sangaris

Przejdź do treści
Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny Gabriela Leszczyńska
radca prawny Kamila Plucińska
Nasza kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:
prawa cywilnego
prawa rodzinnego
prawa karnego
prawa spółek handlowych
prawa administracyjnego
prawa pracy
kancelaria
        Nasza  kancelaria  udziela  pomocy  prawnej  zarówno  przedsiębiorcom  jak i Klientom indywidualnym.
           W   obszarze    usług    prawnych   na    rzecz    podmiotów   gospodarczych  świadczymy
pomoc w zakresie:
 • prawa handlowego – wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc przy zawiązywaniu i rejestracji spółek prawa handlowego, obsługa bieżących spraw korporacyjnych;
 • prawa cywilnego – reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, przygotowywanie i opiniowanie umów, windykacja roszczeń;
 • prawa    pracy   –   doradztwo   w    zakresie     stosunków     pomiędzy     pracodawcą,
  a pracownikiem, przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, doradztwo w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych, reprezentowanie Klientów w sprawach pracowniczych;
 • w zakresie prawa zamówień publicznych – przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz innej dokumentacji przetargowej, przygotowywanie oferty w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami prawa, reprezentowanie wykonawców i zamawiających w postępowaniach przetargowych, wybór optymalnego trybu postępowania;
 • prawa administracyjnego – reprezentacja Klientów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych; obsługa jednostek samorządu terytorialnego i związanych z nimi instytucji;
 • pomocy w zarządzaniu nieruchomościami, a w szczególności pozyskiwanie zainteresowanych wynajmem nieruchomości lub sprzedażą;
 • pomocy w sprzedaży nieruchomości.

        Specjalizujemy  się  również  w świadczeniu  usług  prawnych   na  rzecz   indywidualnych osób, które potrzebują doradztwa w zakresie prowadzenia swoich spraw. W tym zakresie oferujemy:
 • pomoc przy sporządzaniu pism do różnego rodzaju instytucji, w tym także procesowych;
 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, przygotowywanie i opiniowanie umów, windykację roszczeń;
 • pomoc w zarządzaniu nieruchomościami, a w szczególności pozyskiwanie zainteresowanych wynajmem nieruchomości lub sprzedażą, zakupem oraz obsługa wynajmu a także pomoc w przeprowadzaniu transakcji sprzedażowych;
 • pomoc w sprzedaży nieruchomości.

Nasza działalność oparta jest na profesjonalizmie i indywidualnym podejściu
do naszych Klientów, których traktujemy jak partnerów, a w naszych
kontaktach hołdujemy zasadzie dyskrecji i  bezpieczeństwa.
Wróć do spisu treści